Inicjał WS

W założeniach prosty, elegancki inicjał pierwszych liter imienia i nazwiska.