Fitness Platinium

Projekt grafiki do strony siłowni, modyfikacje zaprojektowanego szablonu.