Ello

Projekt identyfikacji wizualnej przygotowanej dla cukierni.

Usługa

Identyfikacja wizualna, opakowania

Klient

Projekt własny